NHẬN BÁO GIÁ

Khảo sát hiện trạng, tư vấn, lên Layout và Concept từng khu vực

Thống nhất Layout và Concept, ký hợp đồng thiết kế, đặt cọc 50%

Dựng 3D dựa trên Layout và Concept đã thống nhất, chỉnh sửa cho đến khi khách hàng hài lòng

Thanh toán 50% phí còn lại của hợp đồng, DaveHome sẽ bàn giao: Bản vẽ 3D, bản vẽ triển khai kỹ thuật.

Facebook Messenger